Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

BASİT KONAKLAMA BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Basit Konaklama Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar                                                                      
                                                                                                                                                               

1.Ekli Başvuru Dilekçesi 
2.İş yeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi
3.Talep sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi 
4.Mevcut adresin ruhsattan faklı olması durumunda, belediyeden alınacak güncel adrese ilişkin yazı 
5.Sözleşme/resmi yazı örneği
Ek ( Başvuru Dilekçesi ) :  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210925-2-1.pdf 

İŞLETMELER İÇİN:  (İSTATİSTİK KULLANICI FORMU)

Formu indirmek  için lütfen tıklayınız. 

ÖNEMLİ NOT:Belediyeden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatını 28.07.2021
tarihinden sonra alanlar (ruhsat yenilemeleri hariç) başvurularını
e-devlet üzerinden gerçekleştirceklerdir.

ÖNEMLİ UYARI: Mevcut olan tüm konaklama işletmelerinin
başvuru tarihi
  28.07.2022  tarihinde sona erecektir.