Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ALTIN KALP MÜNÂCÂT VE NA'T YAZMA YARIŞMASI

       Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şâiri Hz. Mevlâna'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında onun Cenâb-ı Hakk'a kul ve Kur'ân-ı Kerîm'in yolunda oluşan, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığına vurgu yapmak üzere ulusal seviyede Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Münâcât ve Na't Yazma yarışması" tertip edilmiştir.
 
Başvurular 30 Kasım 2015 tarihine kadar kabul edilecektir.
 
Yarışma şartnamesini indirilebileceği internet adresleri :