Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZIN DEVLERİ III.MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI'NDA BULUŞTU.

  

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, 28 yıl sonra üçüncüsü gerçekleştirilen "Millî Kültür Şûrası" 03 Mart 2017 tarihinde başladı. İlimizden, Vali Yardımcısı Can Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Müze Müdürü Sevim Tunçdemir katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında;

……….. "Siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla olunabilir ama kültür iktidarı için çok daha farklı bir birikime, emeğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine karşı yerli ve millî olan kültür değerlerimizi evrensel dille yeniden keşfetmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir kültür ürününün formunun yerli ve millî olması, onun manasının ve mesajının evrensel olmasına asla engel değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İrfandan yoksun bir kültür, hamallıktan başka bir şey değildir. Aynı şekilde ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi ancak yozlaşmaya götürür. Oysa sanat ve kültürün amacı, insanı akli ve ahlaki kemale ulaştırmaktır"…….. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şûranın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalara katkı vereceklere şükranlarını sundu. 

Daha sonraKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı açılış konuşmasını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

III. Milli Kültür Şûrası, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın başkanlığını yaptığı iki ön oturumla devam etti. Oturumlarda Alev Alatlı, Hasan Celal Güzel, İbrahim Kalın, Mehmet Genç, Ahmet Güner Sayar, Atilla Koç, Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı konuşmacı olarak yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen III. Milli Kültür Şûrası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam etti. Toplumun her kesimini, millî kültürü korumak ve geliştirmek maksadıyla bir araya getirmeyi hedefleyen Şûra kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın başkanlığında iki ön oturum gerçekleştirildi. Oturumlara Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yön veren önemli kanaat önderleri katıldı.

3. Milli Kültür Şurası’nda Vali Yardımcısı Can Aksoy Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonunda, Müze Müdürü Sevim Tunçdemir Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonunda görev aldı.

3. Milli Kültür Şurası kapsamında çalışan komisyonları ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, komisyon başkanlarına ve üyelerine teşekkür belgesi verdi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 3-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Millî Kültür Şûrası'nın kapanış konuşmasına, katkılarından dolayı 17 komisyonun başkanları ve 170 komisyon üyesi ile müzakerecilere teşekkür ederek başladı. 

Bakan Avcı, Türkiye’nin zengin kültürel birikimini daha da zenginleştirmek ve yeni kültür politikalarına yön vermek üzere gerçekleştirilen şûranın, son derece ufuk açıcı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. 

Bu yolu özenle takip edeceklerini belirten Avcı, "Şûrada ortaya çıkan hiçbir cümleyi zayi etmeden, gelecek için tam bir fikri takip içinde olacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Şûramızın açılışında kültür dünyamızın zenginleşmesi için yeni bir ruhun gereğine işaret buyuran ve şûrayı çok güçlü bir iradeyle sahiplenen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkür ediyoruz. Millî Kültür Şûrası’nın ortaya çıkaracağı raporun bizzat takipçisi olacağını ifade etmeleri, bizim için büyük bir şeref ve sorumluluktur. Bu sorumluluğun idrakinde olarak, gereğini inşallah yüzümüzün akıyla yerine getireceğiz." diye konuştu. 

"Kültürümüzü, Sanatımızı, Edebiyatımızı, Değerlerimizi Geliştireceğiz" 

"Dünyanın İyiliği için Türkiye" vecizesinin 3. Millî Kültür Şûrası’nın parolası olduğunu ifade eden Avcı, "Şûranın bize emanet ettiği bu veciz ifadeyi, şiarımız olarak kabul ediyor, Bakanlık olarak sahipleniyoruz. Millî Kültür Şûrası’nın mesajı olarak diyoruz ki 'Dünyanın İyiliği İçin Türkiye…' Medeniyet tarihinin en parlak sayfalarının yazıldığı Türkiye, dünya kültür mirasının da en kıymettar hazinelerinin ev sahibidir. Şûramız kuvvetle teyit etmiştir ki bütün zenginliğiyle bu evi, evimizi, dilimizi, ülkemizi, kültürümüzü, irfanımızı bütün tehdit ve saldırılara karşı özenle koruyacağız. Kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimizi korumakla yetinmeyeceğiz, bütün insanlık için geliştireceğiz. Devlet ve millet olarak, merkezi ve yerel yönetimler olarak, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak, kamu ve özel sektör olarak, kurumlar ve şahıslar olarak elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Avcı, şûrada Türk dilinin zenginleşmesi için öneri ve çalışmaların da yapıldığını, Türkçenin yoksullaşması tehlikesine işaret edildiğini ve üç büyük dilin zenginliğini taşıyan eski Türkçenin öğretilmesinin gereğinin ifade edildiğini söyledi.

"İnsanlığın Birikimiyle Çatışma İçinde Olmayacağız" 

"İnsan tasavvurunu daima akılda tutmalıyız ve her daim insan haysiyetini yüceltmeliyiz ki hem insanımızı hem toplumsal dokumuzu hem de evrensel insani değerleri koruyalım." diyen Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bu yüzden 'Dünyanın iyiliği İçin Türkiye' diyoruz. Dünyanın vicdanı olan Türkiye, yalnız Türkiye değildir. Kültür, medeniyetimizin üzerinde yükseldiği zemindir. Bizi bir arada tutan ve bir kılan derin manevi bağlar, farklılıklarımızın teminatıdır. Tarihin ve coğrafyanın merkez ülkelerinden biri olan Türkiye, bütün inanç ve düşüncelerle bir arada bin yıllık birlikte yaşama tecrübesine sahiptir. İnsan şahsiyetini esas alarak, berrak ilim ve irfan geleneğimizden beslenerek, her türlü tahakkümü ve ayrımcılığı reddederek, her insanın, her canlının hukukunu koruyarak, evimize, dilimize, ülkemize, kültürümüze sahip çıkacağız. Anadolu’nun derin irfanına yaslanacağız ve insanlığın birikimiyle çatışma içinde olmayacağız."

Bakan Nabi Avcı, musikiden şiire, sinemadan tiyatroya, şehirden mimariye, kütüphaneden kitapçılığa, müzecilikten yayıncılığa, hayatı daha çok güzelleştirecek, insanı yüceltecek bir kültür ikliminin en büyük özlemleri olduğunu belirterek, "Bu iklime, bizi millet kılan değerlerimize sahip çıkarak kavuşacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve toplumsal dokumuzun maruz kaldığı yıkıcı saldırılara karşı korunması, yeni bir bilinci, yeni bir dikkati ve yeniden dirilişi gerektiriyor. Yeryüzünün vicdanı olmak için bugün takatinin üzerinde bir çaba harcayan Türkiye, gücünü elbette insanından alacaktır." ifadelerini kullandı. 

"Esas Zenginlik, Kültürel Zenginliktir" 

Şûranın çocukların ve gençliğin ruh bütünlüğünü esas alan bir anlayışı öne çıkardığını vurgulayan Avcı, "Devletin ve milletin bekası, aile değerlerinin yaşatılmasına bağlıdır. Bireyselliği ve bencilliği bir norm haline getiren modern hayat biçimine karşı çocuklarımızı, gençlerimizi millî ve manevi değerlerimizle donatmalıyız. Heyetlerimizin, özellikle dikkat çektikleri bir hususu burada ifade etmek isterim: 'önce zengin olalım kültürel seviyemizi daha sonra yükseltiriz' anlayışı, sosyal hayattaki sorunlarımızın çözümünü erteleyen yanlış bir tavırdır. Zira esas zenginlik, kültürel zenginliktir." değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tartışmaların ve önerilerin odaklandığı en önemli hususun şehirlerin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın ivedilikle önlenmesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü geliştirmek için devletin daha çok himayesini gerektiren alanlar, dikkatle tespit edilmiş, Bakanlığımızın sorumluluklarıyla ilgili getirilen tekliflerin yanı sıra Millî Eğitim başta olmak üzere, yerel yönetimlerimize, sivil toplum örgütlerine ve özel sektörümüze son derece kıymetli tavsiyelerde bulunulmuştur. Yerel yönetimlerin ve mülki idarenin kültürel gelişmeye daha çok katkı vermesi, bazı kurumların yeniden yapılanması, birçok alanda envanter çalışmasının gerekliliği, kültür sanat duyarlılığının mutlaka çocuk yaşta başladığı gerçeği ile nitelikli erken eğitimin önemi şûranın temel vurguları arasında yer alan hususlardır. Kültürel hayatın zenginleşmesi ve devlet himayesi gerektiren alanların güçlenmesi için devlet bütçesinden kültüre ayrılan hissenin artırılması komisyonlarımızın üzerinde ısrarla durdukları ortak bir tema olmuştur. Kültürel hayatı zenginleştirmeye kararlı olduğumuzu, bütün sanatsal faaliyetlerin, sanatçıların, yazarların, münevverlerin, ilim adamlarının yanında olduğumuzu, bir kez daha ifade ediyoruz."

  • Kültür Şurası11.jpg
  • Kültür Şurası12.jpg
  • Kültür Şurası13.jpg
  • Kültür Şurası14.jpg
  • Kültür Şurası15.jpg