Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

EKO TURİZM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlimiz de 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen 8 adet Turizm Merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.
Bakanlığımız yetki alanı içerisinde bulunan alanlara ilişkin yürütülen planlama çalışmaları kapsamında Bakanlığımıza iletilen turizm kullanımına yönelik taleplerin tarımsal alanlar üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
İnsanların doğaya olan eğilimlerinin artması, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini öğrenme merakı, kalabalık şehir ortamlarından uzaklaşma isteği kırsal yaşantıya doğru bir yönelimi gündeme getirmektedir. Değişen turizm trendleri ile az yoğunluklu ve yerel halka ekonomik fayda sağlayan sürdürülebilir turizm türleri, turizm faaliyetlerinin 4 mevsim devam etmesini desteklemektedir.  Kırsal Turizm, Eko-Turizm ve tarım alanlarında Termal Turizm Tesisi taleplerinin Bakanlığımızca değerlendirilebilmesi amacı ile Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların (Çanakkale Belediye Başkanlığı, Çan-Ezine-Yenice Belediye Başkanlığı, ÇOMÜ Turizm Fakültesi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, ÇATOD) katılımı ile Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığından Şehir Plancısı Merve Yavuzdemir ve Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner'in sunumları ile 23.03.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu toplantı sonrasında Kırsal Turizm ve eko-turizm tanımlarının yerel taleplere göre yeniden kurgulandığı ve bölgenin gerek kırsal gerekse turizm odaklı ekonomik kalkınmanın araçlarını tanımlayacak bir raporun Bakanlığımızca onaylı Çevre Düzeni Planlarına ilişkin gerekli revizyon çalışmalarına altlık oluşturması ve böylece, bölgede Bakanlığımıza iletilen taleplerin bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  


  • Eko Turizm Toplantı 11.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 12.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 13.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 14.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 15.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 16.jpg
  • Eko Turizm Toplantı 17.jpg