Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 11-15 EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA İLİMİZDE HİZMET İÇİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

       Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçelerdeki birimlerde görev yapan personele, hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) toplantı salonunda, “kurumsal kimlik, halkla ilişkiler, protokol kurulları, iş ahlakı, bilişim suçları, kütüphane otomasyon sistemi ve kütüphanecilik(KOHA), Müzecilik, Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği, resmi yazışma kuralları, arşiv uygulama ve standart dosyalama, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mobbing, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 Sayılı İhale Kanunu ve bu kanuna yönelik ikincil mevzuat konuları, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve bu kanuna yönelik ikincil mevzuat konularında” 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde eğitim gerçekleştirilmiştir.

  • Hizmetiçi Eğitim11.jpg
  • Hizmetiçi Eğitim12.jpg
  • Hizmetiçi Eğitim13.jpg
  • Hizmetiçi Eğitim14.jpg
  • Hizmetiçi Eğitim15.jpg
  • Hizmetiçi Eğitim16.jpg