Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"TROYA'DAN ÇANAKKALE'YE: MASALLARLA BÜYÜYELİM" MASAL YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: 

 • “Troya’dan Çanakkale’ye: Masallarla Büyüyelim”

  YARIŞMANIN AMACI

 • Okul öncesi yaş gruplarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmek, tarihi M.Ö. 3000’lere kadar giden, Anadolu’nun kadim kentlerinden Troya’nın tanıtımına katkı sağlamak.

  YARIŞMANIN KONUSU

 • Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerlerile (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü...) çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuların dikkate alınması uygun olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı                                 :12 Temmuz 2018
 • Başvuru süresi                                    :16 Temmuz 2018 - 31 Ekim 2018
 • Eser değerlendirmesi                          : 1 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018
 • Sonuçların ilan edilmesi                     : 10 Aralık 2018
 • Ödül töreni                                        : 28 Aralık 2018

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları hariç, TC vatandaşı herkes yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.
 • Eser sahibi birden fazla masalla yada birden fazla kişi tarafından hazırlanan bir masalla da yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar, eser sahibinin sorumluluğundadır.
 • Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, özgün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya katılım, elden teslim, posta yada e-posta (troyamasal@kulturturizm.gov.tr)yoluyla olacaktır. Masal metninin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir.
 • Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak, yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.


YAZIM KOŞULLARI

 • Masallar Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Sayfa sınırı yoktur.
 • Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 32/2 Merkez/Çanakkale)
 • Telefon: 0286 217 75 90
 • E-Posta: troyamasal@kulturturizm.gov.tr

                                      

DEĞERLENDİRME KURULU

 • Değerlendirme Kurulu: ÇOMÜ Eğitim FakültesiOkul Öncesi Eğitimi ve Türkçe Eğitimi bölümlerinden birer akademisyen, Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Dili ve Edebiyatı branşından iki öğretmen, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir personelden oluşur.

  SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 • Yarışma sonuçları Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün web sayfası (www.canakkalekulturturizm.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ

 • Birincilik ödülü 5000 TL
 • İkincilik ödülü 3000 TL
 • Üçüncülük ödülü 2000 TL               
 • Mansiyon ödülü (3 adet) Kitap Hediye Çeki (500 TL)

Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız....
Afiş İçin Lütfen Tıklayınız....