Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2020 YILI EK TRAMPA PROGRAMI

       2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bende ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik"  hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı Ek Trampa Programı aşağıda belirtilmiştir.

 2020 YILI EK TRAMPA PROGRAMI
 İlİlçe Mahalle  Belde / Köy Sit Alanı
 Ağrı Patnos  Cumhuriyet   Aznavurtepe Kalesi 1. derece arkeolojk sit alanı
 Aksaray Merkez  Yeşilova Acemhöyük 1. derece arkeolojik sit alanı
 Antalya Finike  Arşif   Arykanda Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 Aydın Nazilli Dereağzı  Mastaura Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 Batman Kozluk  Dereköy 1. derece arkeolojik sit alanı
 Çanakkale Merkez  Çınarlı  Dardanos Höyüğü 1. derece arkeolojik sit alanı
 Denizli Merkezefendi Eskihisar  Laodikeia Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 Denizli Pamukkale Goncalı  Laodikeia Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 İzmir Bergama Zafer  1. derece arkeolojik sit alanı
 İzmir Urla İskele  2. derece arkeolojik sit alanı
 İzmir Urla Torasan  1. derece arkeolojik sit alanı
 Kırklareli Vize  Evrenli   Çakıllı Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı
 Mersin Mezitli  Mezitli   Soli-Pompeiopolis Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 Muğla Fethiye Karagözler  1. derece arkeolojik sit alanı
 Muğla Milas  Gazipaşa  1. derece arkeolojik sit alanı
 Samsun Atakum  Alanlı   Kümbettepe Höyüğü 1. derece arkeolojik sit alanı
 Şanlıurfa  Eyyübiye Kaleboynu  Edessa Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı
 Uşak Merkez Sarayaltı  1. derece arkeolojik sit alanı
 Van Gürpınar Güzelsu  Hoşap Kalesi 1. derece arkeolojik sit alanı
 Van İpekyolu Eskihisar  1. derece arkeolojik sit alanı

"Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" in 6 ıncı maddesinde; "(1)Bu yönetmelik kapsamında kalan taşınmazın maliki, taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

            (2) Dilekçeye eklenecek belgeler:

             a) Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,

             b) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

             c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,

             ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,

             d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.

             (3) Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz.

             (4) Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlarla ilgili incelemeler; Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmazın bulunduğu ildeki müze müdürlüğü, yoksa uygun görülecek diğer müze müdürlüğünün uzmanları ile bir fen memuru ve maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonca yapılır.

             (5) Taşınmaza ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz bilgi formu, açık, tereddüt doğurmayacak ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak şekilde komisyonca düzenlenerek Bakanlığa iletilir." denilmektedir. 

      Başvuruların yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılması hususu ilan olunur.