Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Profesyonel Turist Rehberleri 2009 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

    Profesyonel turist rehberlerinin 2009 yılı hizmet içi eğitim seminerleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecektir. Hizmet içi eğitim seminerleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    Seminerlere son müracaat tarihi 30 Eylül 2009'dur. Ancak, 30 Eylül'den sonra rehber olmaya hak kazananların, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabilmeleri için yönetmelikte belirtilen süreden sonra kimlik kartlarını alma şartlarını haiz olduklarının Bakanlıkça tespiti gerekir.

    Seminerler Kültür ve Turizm Bakanlığının denetim ve gözetiminde rehber odaları tarafından gerçekleştirilecektir.

    Seminerler;

    Ankara, Bursa, Çanakkale, Nevşehir, Trabzon, İstanbul'da İstanbul Rehberler Odası,

    Gaziantep, Muğla ve Antalya'da Antalya Rehberler Odası,

    Aydın ve İzmir'de İzmir Turist Rehberleri Odası,

    tarafından gerçekleştirilecektir.

    Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.

    Rehberler, seminer kayıtlarını seminerlere katılmak istedikleri ilin seminer düzenleyen rehber odasına başvurarak yaptırabilirler.

    Rehberler, profesyonel turist rehberleri yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, 8 seminer konusunun en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar.

ÇANAKKALE İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

07 KASIM 2009 CUMARTESİ

     09.00 - 11.30          1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

     11.15 - 13.15          İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

     14.15 - 16.15          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                  Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

08 ARALIK 2009 SALI

      08.45 - 10.15        İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti    

      10.30 - 12.00        Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

      12.00 - 13.30        Anadolu Medeniyetleri Müzesi

      14.30 - 15.15        Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

      15.30 - 17.00        Eko Turizm

      17.30 - 19.00        Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                 Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER KOLİN OTELİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ANKARA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

21 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 11.00         İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    11.30 - 13.00         1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    14.00 - 15.30         Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtım Rolü

    16.00 - 18.00         Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                 Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

22 KASIM 2009 PAZAR

    09.00 - 11.00          Eko Turizm

    11.30 - 13.30          Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    14.30 - 16.30          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                 Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

20 ARALIK 2009 PAZAR

    09.00 - 11.00          İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    11.30 - 13.30          Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    14.30 - 16.30          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                 Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER MİTHATPAŞA CADDESİ NO:18 ADRESİNDE BULUNAN 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENECEKTİR.

BURSA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

17 KASIM 2009 SALI

    09.00 - 11.00          1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    11.15 - 13.15          Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    14.15 - 16.15          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                 Bir Bakış (Zorunlu)

08 ARALIK 2009 SALI

    08.45 - 10.15          İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    10.30 - 12.00          Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtım Rolü

    12.00 - 13.30          Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    14.30 - 15.15          Eko Turizm

    15.30 - 17.00          İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    17.30 - 19.00          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel

                                 Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER BURSA KENT OTELİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

NEVŞEHİR İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

06 KASIM 2009 CUMA

    09.00 - 10.45          Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    11.00 - 13.00          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                 Bir Bakış (Zorunlu)

    14.00 - 16.00          İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/ Marmaray ve Metro Kazıları

07 KASIM 2009 CUMARTESİ

    08.45 - 10.30          Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    10.45 - 12.30          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                 Bir Bakış (Zorunlu)

    13.15 - 15.00          Eko Turizm

    15.15. - 17.00         1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

04 ARALIK 2009 CUMA

    09.00 - 10.45          İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    11.00 - 13.00          Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                 Bir Bakış (Zorunlu)

    14.00 - 16.00          Anadolu Medeniyetleri Müzesi

SEMİNERLER ALTINÖZ OTELİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

TRABZON İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

15 KASIM 2009

    09.00 - 11.30            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    11.15 - 13.15            Eko Turizm

    14.15 - 16.15            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

08 ARALIK 2009 SALI

    08.45 - 10.15            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    10.30 - 12.00            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    12.00 - 13.30            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    14.30 - 15.15            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    15.30 - 17.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    17.30 - 19.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER ZORLU OTELİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

İSTANBUL İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI 

01 KASIM 2009 PAZAR

    08.45 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    11.00 - 13.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    14.00 - 16.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

07 KASIM 2009 CUMARTESİ

    08.45 - 10.30            Eko Turizm

    11.00 - 13.00            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtım Rolü

    14.00 - 16.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

17 KASIM 2009 SALI

    08.45 - 10.30            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    11.00 - 13.00            Anadolu Medeniyetler Müzesi

    14.00 - 16.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

22 KASIM 2009 PAZAR

    08.45 - 10.30            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    11.00 - 13.00            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    14.00 - 16.00            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

06 ARALIK 2009 PAZAR

    08.45 - 10.30            Eko Turizm

    11.00 - 13.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    14.00 - 16.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

12 ARALIK 2009 CUMARTESİ

    08.45 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    11.00 - 13.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (ZOrunlu)

    14.00 - 16.00            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

25 ARALIK 2009 CUMA

    08.45 - 10.30            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    11.00 - 13.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    14.00 - 16.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

30 ARALIK 2009 ÇARŞAMBA

    08.45 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    11.00 - 13.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    14.00 - 16.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

SEMİNERLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ANTALYA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

06 KASIM 2009 CUMA

    09.00 - 10.30            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    10.45 - 12.15            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

07 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    10.45 - 12.15            Eko Turizm

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

21 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    10.45 - 12.15            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

03 ARALIK 2009 PERŞEMBE

    09.00 - 10.30            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    10.45 - 12.15            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                   Bir Bakış (Zorunlu)

26 ARALIK 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    10.45 - 12.15            Eko Turizm

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

27 ARALIK 2009 PAZAR

    09.00 - 10.30            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    10.45 - 12.15            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER AESOB SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

GAZİANTEP İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

28 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            Eko Turizm

    10.45 - 12.15            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    15.15 - 16.45            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtım Rolü

    17.00 - 18.30            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

28 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    10.45 - 12.15            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    15.15 - 16.45            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

SEMİNERLER GRAND HOTEL KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

MUĞLA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

07 KASIM 2009 CUMARTESİ

    09.00 - 10.30            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    10.45 - 12.15            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    13.15 - 15.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    15.15- 16.45            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    17.00 - 18.30            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

08 KASIM 2009 PAZAR

    09.00 - 10.30            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    10.45 - 12.15            Eko Turizm

    13.15 - 15.00            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    15.15 - 16.45            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER KONAKALTI KÜLTÜR MERKEZİ'İNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ADRES : Şeyh Mah. Belediye Sokak MUĞLA

AYDIN İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

14 KASIM 2009 CUMARTESİ

    10.00 - 11.30            Eko Turizm

    12.00 - 13.30            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    14.00 - 16.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

    16.00 - 17.00            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    17.00 - 18.00            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    18.00 - 19.00            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    19.00 - 20.00            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    20.00 - 21.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

İZMİR İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

01 KASIM 2009 PAZAR

    10.00 - 12.00            1915 Olayları ve "Ermeni Soykırım" iddiaları

    13.00 - 15.00            İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

    16.00 - 18.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

02 KASIM 2009 PAZARTESİ

    10.00 - 12.00            Eko Turizm

    13.00 - 15.00            Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları

    16.00 - 18.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

18 ARALIK 2009 CUMA

    10.00 - 12.00            Anadolu Medeniyetleri Müzesi

    13.00 - 15.00            İstanbul'da Son Tarihi Bulgular/Marmaray ve Metro Kazıları

    16.00 - 18.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

19 ARALIK 2009 CUMARTESİ

    10.00 - 12.00            Eko Turizm

    13.00 - 15.00            Türkiye'nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü

    16.00 - 18.00            Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni

                                    Bir Bakış (Zorunlu)

SEMİNERLER ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONAK ADRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.