Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Maniler

    Maniler, yoğun olarak Hıdrellez de kullanılır.Hıdrellez dışında kına gecelerinde de kadınlar arasında söylenilen türkülerin çoğu da mani bağlantılı türkülerdir.

        Kara, kara kazanlar                            Mendilimin ucuna                                       
        Kara yazı yazanlar                             Şeker bağladım şeker
        Cennet yüzü görmesin                        Bizim günahımızı
        Aramızı bozanlar                                Annenle baban çeker

                  &                                                       &

        Kara kuzu ak kuzu                             Gelibolu'ya girerken
        Kuzuyla verin tuzu                             Sağ tarafta karakol
        Mala tamah etmeyin                           Öp babamın elini
        Sevdiğine verin kızı                            Babamın damadı ol

                   &                                                       &

        Gemi gelir açıktan                              Tülbentimin yarısı                                                

         Balık yenmez kılçıktan                       Şu başımın ağrısı

        Babakale gençleri                               Elle yarim başımı         

        Evlenemez açlıktan                             Belki geçer ağrısı 

                   &                                                       &

        Atım atım kır atım                               Gemi gelir yanaşır

        Geliyor adım adım                               İçi dolu çamaşır

        Gündüz gelme gece gel                        Bu Behramlı kızları

        Çıkmasın benim adım                          Koca diye ağlaşır

                    &                                                      &

        Ayakkabım çözüldü                             Bahçelerde patlıcan

        Bağla sevgilim bağla                           Ben askere yazılcam     

        Yarın ayrılık günü                                Ben askerden gelince       

        Ağla sevgilim ağla                               Orta boylu kız alcam

                    &                                                       &

        Çayır damı alçacık                              Tarladan gel tarladan  

        Buğdaylar sarı kılçık                            Altınları parlatan

        Al bohçayı kaçalım                              Bir top çiçek değil mi

        Ayvacık yolu açık                                Oğlanları aldatan

                    &                                                       &

        Kolumdaki saate                                 Asmadan üzüm aldım

        Nacar diyorlar Nacar                           Sapını uzun aldım

        Ben o yare gidersem                           Gel yarim konuşalım

        Açmayan güller açar                           Annemden izin aldım

                    &                                                        &

        Kulağımda küpeler                              Denizin kenarından

        Elmas değil parlamaz                          Bir teneke kum aldım

        Ver anne sevdiğime                            Aşk olsun arkadaşım

        Kendi düşen ağlamaz                          Ben bıraktım sen aldın

                    &                                                          &

        Karanfilim üç çatal                              Çeşmenin yalağına                                    

        Üçü de ayrı açar                                 Sabun koydum aldın mı

        Kara gözlü yarimi                               Sen o kıza bakarken

        Mavi gömlekler açar                            Benden izin aldın mı

                    &                                                        &

        Pamuk topluyoz pamuk                        Beyaz giyme tanırlar

        Daldan mı yapraktan mı                       Seni yolcu sanırlar

        Yarim bizim ayrılık                               Zaten bende talih yok

        Kuldan mı Allah’tan mı                          Seni benden alırlar

                    &                                                        &

        Boynumdaki altının                               Irafta portakalsın

        Kıyıları sırmalı                                      Lafımız burada kalsın

        Mert olan delikanlı                                Söyle Mehmet babana

        Sevdiğini almalı                                    Bir okka helva alsın

                   &                                                          &

        Entarimin gülleri                                   Dereye indim ancak

        Sarı olsun solmasın                               Elimde yeşil sancak

        Sevdiğimin annesi                                 Ne kız oldum ne gelin

        Beğenmezse almasın                             Ateşte yandım ancak

                   &                                                          &

        Tülbentimi yıkadım                                İn dereye dereye

        Niye kuruttun anne                                Derelerin nanesi

        Sevdiğime vermezsen                            Beğenmezse almasın

        Ölme de sürün anne                               Sevdiğimin annesi

                   &                                                           &

        Entarisi sarıdan                                      Haydi gidelim yarim

        Düğmeleri sıradan                                  Biga’ya sinemaya

        Başka sevdiğin varsa                              Ne zaman geleceğiz

        Ben çıkarım aradan                                İkimiz bir araya

                    &                                                         &

        İn dereye dereye                                   Bana mektup yazarsan

        Derenin taşlarına                                    Koy kibrit kutusuna

        İnsan aşık olur mu                                  Bizim yoldan geçersen

        Okul arkadaşına                                     At evin arkasına

                   &                                                          &

        Mezarlık arkasında                                 Entarisi al basma

        Pembe gül yakasında                             Alıp duvara asma

        Ben yarime acırım                                 Sen benimsin ben senin

        Yüz koyun arkasında                              Her lafa kulak asma

                   &                                                           &

        İn dereye dereye                                   Motor geliyor motor

        Dere taşlıklarına                                     Tekerleği patlasın

        Ben yarimi bıraktım                                Benim yarim ordaysa

        Benden aşıklarına                                   Hemen yere atlasın

                  &                                                            &

        Kızın adı Gülfatma                                   Karanfilim kırk budak

        Gülün dibinde yatma                                Kırkına vurdum dayak

        Rica ederim yarim                                   Yar aklıma gelince

        Bana yolda laf atma                                 Koşarım yalın ayak

                    &                                                           &

        Ayna çaktım bayıra                                  Tabakası aynalı

        Şavkı vurdu çayıra                                   Şu oğlana varmalı

        Bizi kul ayıramaz                                      Oğlan fazla istemem

        Meğer Allah ayıra                                      Otuz tane aynalı

                    &                                                           &

        Susam yolarım susam                               Karanfilim budama

        Yolsam da yorulmasam                             Sefa geldin odama

        Kara gözlü yarimden                                 Hakikatli yar isen

        Ölsem de ayrılmasam                                Dünür yolla babama

                     &                                                           &

        Dağıdır da dağıdır                                      Bağa vardım bademe

        Dağı duman dağıdır                                    Kömür gözlüm ayleme

        Girsem yarin koynuna                                Benden sana fayda yok

        Belki cennet bağıdır                                   Bana gönül bayleme

                    &                                                             &

        Bahçelerde al kabak                                  Parmağımda yüzüğü

        Açılır tabak tabak                                      Halka diye takarım

        Sen beni beğenmedin                                Yarimden başkasına

        Aldığın mataha bak                                    Dalga diye bakarım

                    &                                                              &                                     

        Boynumdaki altını                                      Kibritimi çakayım

        Koparır atar mıyım                                     Bir sigara yakayım

        Bebek gibi yarim var                                 Gönder yarim resmini

        Ellere bakar mıyım                                    Doya doya bakayım 

 

    Ramazan Ayında sahur zamanın da Ramazan Manileri olarak adlandırılmış ve davul eşliğinde söylenilen maniler vardır.Ramazan ayının son günlerinde davul çalıp mani söyleyen kişilere bahşiş veriler.Bahşiş genellikle paranın dışında yiyecek maddelerinden oluşmaktadır.(Bu tip manilerden bazıları şunlardır.)

Yeni cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur amma
Arkadaşım börek ister

Ne uyursun ne uyursun
Bu uykuda ne bulursun
Al aptesi kıl namazı
Cennet alayı bulursun

Keçisin otlatırım
Dövenden hoplatırım
İki gözüm Bekir Ağa
(Sen benim bahşişimi verirsen )
Ben bu davulu patlatırım.

Edirne’nin Camisi
Doksan dokuz penceresi
Çok bekletme Ayşe Teyze
Yandı pilav tenceresi