Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bitki İnceleme

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Çanakkale’de il alanının % 54”ü orman alanları ile kaplıdır. Ormanların ibreli ama ağaç türlerinin başta Kazdağı köknarı (endemik) olmak üzere karaçam, kızılçam, bodur ardıç ve adi porsuk oluşturur. Akdeniz ikliminin kurak dönemi ağaç topluluğu ortadan kalkmış alanlarla yeni orman örtüsünün gelişmesine olanak vermez. Bu nedenle orman alanı içinde ve çevresinde yer yer maki toplulukları görülür. Koru tipi ormanlara daha çok Kazdağı sınırlarına değin görülür. Kazdağı, Eğrikabaağaç, Katrandağı ve Gürgendağı çevrelerinde ulaşımın güç oluşu buradaki ormanların nispeten bakir kalmasına neden olmuştur. Pek çok bilimsel araştırmanında yapıldığı bir yöredir.

Ormanlar hemen deniz düzeyinde başlamakla birlikte daha yoğun olarak 300 m. Yükseklikten sonra yer alır.