Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekimi İzni

 

Müracaat

İlimiz sınırları içinde bulunan mekanlarda film çekimi talebinde bulunulması halinde; Yabancı Yapımcılar tarafından "Yabancı Film İzni Başvuru Formu" doldurulup imzalandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne başvurulur. Yerli Yapımcılar tarafından ise "Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar İçin Başvuru Formu" nun doldurulup imzalandıktan sonra Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla müracaat edilmesi gerekmektedir. Verilen film çekim izinleri ilgililere elden veya posta yoluyla bildirilir.

Askeri alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekânlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmeden anılan mekânlarda film çekimi yasaktır.

Çekilen Filmlere ait 1 adet CD örneğinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı Film İzni Başvuru Formu

Yerli Film İzni Başvuru Formu