Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

ÇANAKKALE

KÜLTÜR ENVANTERİ SAYISAL VERİLERİ

Arkeolojik Sit                   : 303

Kentsel Arkeolojik  Sit     : 2

Tarihi Sit                           : 13

Sivil Mimarlık Örneği         : 970

Askeri Yapılar                   : 27

Dinsel ve Kültürel Yapılar  : 495

İdari Yapılar                      : 40

Endüstriyel Yapılar            : 72